Werkgevers mogen niet langer buitensporige afkoopsommen vragen van haar werknemers, wanneer zij uit dienst treden. In een eerdere uitspraak werd al duidelijk dat de btw niet kan worden verhaald op de werknemer. Er was echter nog altijd onduidelijkheid of werkgevers ook exorbitant hoge afkoopsommen mogen vragen van hun werknemers. Met een recente uitspraak (Arrest gerechtshof 200.154.925/01) is hier echter paal en perk aan gesteld. Een zekere mevrouw Freriks heeft samen met de VZR een rechtszaak gevoerd tot in hoger beroep, omdat zij een afkoopsom moest betalen van maar liefst 6.500 euro. VZR heeft hiervoor een expert ingeschakeld van LeaseConsult om zo de werkelijke schade te berekenen. Deze schade kwam veel lager uit, namelijk op 2.400 euro. Deze schade is ook door het hof overgenomen. Dit betekent dat in de toekomst niet alle kosten blindelings meer kunnen worden afgewenteld op de leaserijder.